Bc. Antonín Tomáš

Vzdělání:

2016-2018


2013-2016
Fakulta Tělesné Kultury UP: Fyzioterapie Mgr. (zatím bez obhajoby DP)

Fakulta sportovních studií MU: Fyzioterapie Bc.


Pohyb. Jeden ze základních projevů života. Měl jsem velké štěstí, že mě rodiče vždy vedli k pohybu v různých formách. Od cyklistiky a tenisu k turistice a plavání. Od 14 let jsem se sám začal věnovat tenkrát ještě ne tak známé pohybové disciplíně - parkouru. Parkour byl láska na první pohled. Práce na svém pohybu a kondici mě vedla ke zkoumání pohybového aparátu a těla celkově. Proto jsem se na konci studia na gymnáziu rozhodl pro fyzioterapii. Přijde mi naprosto fascinující, jak tělo funguje, a proto si myslím, že bychom se o něj měli snažit starat. Nejen po stránce fyzické, ale i psychické. Přeci jen jde o navzájem neoddělitelné složky.

Vždy je třeba začít u sebe a po malých krůčcích lze dosáhnout velkých výsledků.

Absolvované kurzy:

2014    Kinesio Taping® KTM1/KTM2


Související zájmy:

od 2018 Trenér parkouru a vedoucí trenérů v In Motion Academy Brno

od 2009 Aktivní trénink parkouru